Foredrag

Jeg holder gerne foredrag for slægtsforeninger og andre interesserede. Bl.a. holder jeg foredrag om følgende emner:

NYT foredrag: Danmark og nazisterne

Det danske nazistparti (DNSAP) startede i 1930, men den store tilslutning kom først efter besættelsen i 1940. De mere end 20.000 medlemmer skal ses i lyset af både de turbulente 1930ere, den danske samarbejdspolitik med besætterne og partiets propaganda-maskine. Foredraget ser på nazistpartiets historie, hvem der var de typiske medlemmer og lære nogle af medlemmerne at kende, både kendte og almindelige mennesker.

a) Slægtsforskning i 1900-tallet

Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet. Kilderne er ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker, og man er ofte nødt til at lege detektiv også. Jeg gennemgår de vigtigske værktøjer for 1900-tallet og giver mange eksempler på, hvordan de anvendes.

b) Mediestream

Med mediestream er der kommet en god måde at søge i danske aviser. Foredraget gennemgår hvad Mediestream er, hvad det indeholder og ikke mindst, hvordan man søger i de mange aviser med speciel fokus på slægtsforskning. Der vises også med praktisk demo, hvordan man arbejder med Mediestream.

c) Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek stiller sin omfattende samling til rådighed for alle slægtsforskere og historisk interesserede. Samlingen består af fysiske bøger, men også af flere tusinde titler online, som man kan søge i efter personer, navne, steder, emner m.v. Foredraget gennemgår, hvad man kan finde i samlingen og hvordan man søger i den. Der er en demo, hvor dette illustreres i praksis.

d) Familiens myter

Mange er stødt på spændende fortællinger om slægten. Fx involverende spanske soldater, tatere, sigøjnere, rige gårdmænd, uægte adelsbørn eller kongebørn og meget andet. Jeg ser på, hvordan sådanne myter opstår, og hvordan de undersøges. Med eksempler, fx historien om den rige jomfru i Stockholm og hendes uægte barn med en skibskaptajn!

e) Billeder i stedet for ord

Vi vil alle gerne have gode illustrationer til slægtens historie, helst fotos af personerne. Det kan ikke altid lade sig gøre, men med lidt kreativitet kan man godt finde måder at levendegøre slægten på med illustrationer. Eksempler omfatter Det Kgl. Biblioteks billedsamling, MyHeritage, lokalarkiver, historiske postkort, Panoramio og matrikkelkort.

f) Den historiske fortælling

Som slægtsforsker vil vi helst kun fortælle oplysninger, som vi ved er korrekte. Men alligevel kan den historiske fortælling - hvor man sætter slægtens liv ind i en historisk ramme - være en måde at levendegøre slægtens liv på. Her gives eksempler på, hvordan man arbejder med den historiske fortælling og hvad, man skal være opmærksom på.

g) Behandling af persondata og slægtsforskning

Slægtsforskeres arbejde er som alt andet omfattet af diverse love, der skal observeres, ikke mindst fordi der er tale om både billeder, persondata og følsomme persondata. I maj 2018 træder der således en ny lov i kraft om behandling af persondata, som er vigtig at forstå. Per Andersen fortæller primært om persondatalovene og ophavsretsloven, men berører også flere andre love. Emnet kan godt lyde kedeligt, men det bliver præsenteret på en tilgængelig måde med gode eksempler.

Foredrag er afholdt for

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg

Hvidovre Slægtsforskerforening (flere gange)

Haderslev Slægtsforsker Forening

Slægtsforskere i Rødovre (flere gange)

Hedeboegnens Slægtsforsker Forening

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Slægtshistorisk Forening for Vestegnen

Roskildeegnens Slægtsforskerforening

DIS-Næstved

Dansk Slægtshistorisk Forening

Slægthistorisk Weekend, 2017

DIS Holbæk, 2017 (flere foredrag)

DIS-Slagelse-Sorø, 2017

DIS-Faxe, efterår 2017

Slægtshistorisk Forening Herning, efterår 2017

DIS-Egedal, efterår 2017

Slægt og Data DIS-Helsingør, efterår 2017

Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn, efterår 2017

Vordingborg Slægtsforskerforening, efterår 2017

Sydkystens Slægtsforskerforening, forår 2018

Morsø Slægtshistoriske Forening, forår 2018

DIS-Skive, forår 2018

DIS Sokkelund, forår 2018

DIS Sydfyn, forår 2018

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg, forår 2018

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland, forår 2018

FU Ringsted (Ringsted Museum), forår 2018

Slægtshistorisk Forening for Vestegnen, forår 2018

Amager Slægtshistoriske Forening, forår 2018

Gladsaxe Slægtsforskere, efterår 2018

Vejle Slægtsforskere, efterår 2018

Koldinghus - Forening af Slægtsforskere, efterår 2018

Slægtshistorisk Weekend, efterår 2018

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund, efterår 2018

Danske Slægtsforskere Aalborg, efterår 2018

Horsensegnens Slægtsforskere, efterår 2018

Slægtshistorisk Forening Viborg, efterår 2018

DIS-Holbæk, efterår 2018 (x2)

Hvidovre Slægtsforskere, efterår 2018

Lokalhistorisk Arkiv Fredericia, efterår 2018

Sydkysten, efterår 2018

Foredrag booket til

Vejle Slægtsforskere, forår 2019

DIS-Faxe, forår 2019

Slægtshistorisk Selskab for Østjylland, forår 2019

Vordingbor og Omegn, forår 2019

Brandbjerg Højskole, forår 2019

Hvidovre Slægtsforskere, forår 2019

Danske Slægtsforskere Odense, forår 2019

DIS-Faxe, efterår 2019

DIS-Skive, efterår 2020 (ikke en trykfejl)