Projekter

01-03-2017
Løst
I en arvesag skulle familie til en person i Sverige lokaliseres.
01-03-2017
Løst
Kortlægning af alle arvinger i 2. og 3. led til en barnløs dansker, der døde for nylig i Schweiz.
01-03-2017
Løst
Beskrivelse af den danske familie i 1800-tallet til en person udvandret til Australien. Planlægning af rundtur i Danmark.
01-03-2017
Ikke løst
Ud fra et navn skulle et barn angiveligt født i København findes, som senere udvandrede til Skotland og døde der. Det lykkedes ikke.
01-02-2017
Løst
Der var viden om to halvsøskende og faderens identitet, og ud fra dette skulle disse halvsøskende findes. Det lykkedes og kontakt etableret til den ene.
01-02-2017
Løst
Et familie rygte om en ukendt halvsøster til en større søskendeflok skulle undersøges gennem faderskabssager, alimentationssager og andre kilder. Konklusionen var, at en sådan halvsøster nok ikke eksisterer.
01-02-2017
Løst
I en arvesag skulle der findes en nulevende familie, der bor i Århus.
01-02-2017
Løst
I en arvesag skulle der findes nuværende efterlevende efter et danske ægtepar i 1970erne.
01-02-2017
Løst
Undersøgelse af nogle familie-rygter om hendes fars fødsel i Kiel og faderens ukendte far. Fødselsattest fra Kiel fundet, men det gav ingen svar. Til gengæld fundet en lang række oplysninger om faderens morfar, herunder patientjournaler.
01-01-2017
Løst
Afklaring af, hvad der blev af et ægtepar og deres børn, der sidst ses i folketællingen 1880.
01-01-2017
Løst
En kvinde fandt ud af, da hun var 58 år gammel, at hun var adopteret. Nu ønskede hun viden om sin mor og hendes familie - og kontakt til evt. familie, hvilket lykkedes.
01-01-2017
Løst
En adopteret amerikaner, der var biologisk søn af en amerikansk kvinde og en dansk far på besøg i USA, skulle have fundet sin danske far og hans familie. Navn og ca. alder var udgangspunktet.
01-01-2017
Løst
Afdækning af alle danske familiemedlemmer til et udvandret ægtepar i 1880erne. Det var et omfattende arbejde med omkring 15 sider med danske familiemedlemmer.
01-01-2017
Løst
Lokalisering af en barndomsveninde ud fra navn og ca. alder. Et almindeligt navn, så det krævede ganske meget research i vejvisere, folketællinger og CPR.
01-12-2016
Løst
Anatavle i 5 generation med hovedvægt på Midjylland.
01-12-2016
Løst
For en amerikansk person skulle en dansk ane identificeret og beskrives ud fra kendskabet til hans navn.
01-12-2016
Afbrudt
Søgning efter forsvunden kusine.
01-12-2016
Løst
Lokalisering af familie til en navngiven person født i København i 1923.
01-12-2016
Løst
Identifikation af en ane, om hvem vi vidste, at hun havde siddet inde i Odense Tugthus og at hun havde født sit barn der. Hendes id og fødsel blev fundet.
01-12-2016
Løst
Anetavle og familiehistorie 5 generationer tilbage i tiden.
01-12-2016
Løst
Aner og familieforhold tilbage i tiden i en række komplicerede familieforhold, blandt andet journaler fra forsorgen, anbringelsessager, faderskabssager, alimentationssager og fængselssager. Derudover lokalisering af nulevende familiemedlemmer.
01-12-2016
Løst
Aner 4 generationer tilbage i tiden, herunder en forsvundet sømand og diverse faderskabssager.
01-11-2016
Løst
Anbefalinger til, hvordan man kan finde den biologiske far til et barn født i slutningen af 2. verdenskrig som barn af dansk mor og engelsk soldat.
01-11-2016
Løst
Afklaring af skæbnen for en tvillingsøster, der måske optrådte i kirkebogen ved en fødsel på Fødselsstiftelsen i København. Det viste sig dog, at der ikke var nogen tvillingesøster.
01-11-2016
Løst
Afklaring af, hvad der skete i en familie i Århus i 1920erne og 1930erne, hvor den var i opløsning. Det viste sig, at faderen var involveret i flere kriminelle aktiviteter og blev dømt for disse.
01-10-2016
Ikke løst
Lokalisering af en mulig halvsøskende, der skulle være født i Odense. Intet navn på moderen. Det lykkedes ikke ud fra faderens navn alene, og det var nu heller ikke sikkert, at der i det hele taget var en halvsøskende (rygter).
01-10-2016
Løst
Undersøgelse af en faderskabssag for en adopteret mand, der vidste hans biologiske far var en engelsk soldat i 1946. Faderskabssag fundet og den engelske (nu afdøde) soldat identificeret. Hans datter, dvs. mandens halvsøster, i England identificeret og fundet.
01-10-2016
Løst
Undersøgelser af, hvad der skete med en forældreløs dreng i 1800-tallet i København. Det viste sig, at han var fattiglem på Almindelig Hospital det meste af sin barndom.
01-10-2016
Løst
En nordmand hvis oldefar kom fra Danmark ønskede lokalisering af sine danske familie efter oldefaderens søskende. De blev identificeret og de fleste fundet.
01-10-2016
Løst
En dansk pige søgte sin biologiske far, da hendes mor var blevet gravid med en amerikansk soldat i Tyskland i 1960erne. Det lykkedes at finde den rigtige person i USA og kontakt er blevet etableret.
01-10-2016
Løst
Anetavle for en amerikaners danske aner tilbage til 1600-tallet og 1700-tallet, samt illustrationer af slægten, slægtsgårde historier og lokalisering af fysiske adresser, hvor slægten havde boet med henblik på besøg i Danmark.
01-10-2016
Løst
Der skulle udarbejdes dokumentation til en arvesag ved en amerikansk ret efter en afdød dansk-amerikaner. Der blev udført omfattende dokumentationsarbejde.
01-09-2016
Løst
Identifikation af de danske aner til et ægtepar udvandret til USA og der ændrede deres navne ganske meget.
01-09-2016
Løst
Rådgivning omkring lokalisering af kirkebøger for Slesvig.
01-09-2016
Løst
Udarbejdelse af anetavle med 5 generationer aner tilbage i tiden - herunder diverse faderskabssager og "forsvundne" aner.
01-09-2016
Løst
En adopteret mand ønskede at finde ud af, om hans biologiske mor har søskende og eventuelle søskendebørn. Alle søskendebørn blev fundet og kontakt etableret. Begge parter var meget glade for at få kontakt med hinanden.
01-09-2016
Løst
Lokalisering af flere nulevende personer ud fra deres fødselsdata.
01-09-2016
Delvist løst
Finde ud, hvad der blev af en grønlandsk tuberkulose-patient, der kom til Danmark fra Grønland i 1950erne. Det lykkedes at spore hende til Silkeborg Sanatorium i 1952, men her sluttede sporet efter hendes desværre.
01-09-2016
Løst
Research af en amerikaners danske aner ud fra oplysninger om hendes bedsteforældre.
01-08-2016
Løst
Lokalisering af en fødsel i 1800-tallet i kirkebogen.
01-08-2016
Løst
Hjælp til en amerikaner med kilder til den gamle danske Hvide-slægt.
01-08-2016
Delvist løst
Forsøg på at lokalisere en potentiel far til en kvinde, der havde meget få ledetråde, nemlig et efternavn og en mulig bopæl en kort overgang. Trods meget omfattende research lykkedes det desværre ikke.
01-08-2016
Løst
Lokalisering for en far af hans biologiske datter, som der ikke havde været kontakt til i mange år. Hun levede ikke mere, men hendes familie og børn blev lokaliseret.
01-08-2016
Løst
Afklaring af slægten Enna's herkomst og verificering af foreliggende oplysninger.
01-08-2016
Løst
Bevis for dansk indfødsret for mand født i Danmark og døbt i Norge af dansk mor. Indenrigsministeriet skulle bruge moderens adresser fra fødsel til udrejsen til Norge.
01-08-2016
Løst
I forbindelse med en arvesag efter et barnløst ægtepar skulle eventuelle søskendebørn og deres efterkommere lokaliseres. Alle arvinger blev identificeret.
01-08-2016
Løst
Lokalisering af en halvsøster, der var blevet bortadopteret efter at moderen havde fået datteren med en tysk soldat. Da hun efterfølgende skulle giftes blev barnet bortadopteret. De to søskende er blevet genforenet og begge glade for det.
01-08-2016
Løst
Verificering af, at slægten skulle være efterkommer efter den danske konge Christian den 9. Dette blev dokumenteret ikke at være tilfældet, men samtidig blev den pågældende anes liv dokumenteret og hvorfor dette rygte er opstået.
01-08-2016
Løst
Lokalisering af en halvsøster, som blev afsløret på faderens dødsleje. Halvsøsteren født i 1954 blev fundet.
01-07-2016
Løst
Identifikation af en udlagt barnefader fra starten af 1900-tallet med et almindeligt navn. Gennem søgninger i folketællinger mv. blev den korrekte person fundet.
01-07-2016
Løst
Identifikation af nu afdød biologisk far, idet der dog ikke blev fundet nogen faderskabssag. Faderen blev i stedet identificeret ud fra familiens oplysninger om arbejde, bopæl m.v.
01-07-2016
Løst
En piges halvbroder, som faderen havde fået inden ægteskab skulle findes ud fra vage oplysninger om navn og område som moderen til barnet boede i. Det lykkedes bl.a. via hjælp fra en Facebook-gruppe at finde frem til moderen og pigens halvbroder.
01-07-2016
Løst
Lokalisering af halvsøskende til et adopteret barn. Der blev fundet 5 halvsøskende og der blev etableret kontakt til disse.
01-07-2016
Løst
En faderskabssag skulle lokaliseres for at finde den biologiske far til en adopteret søn.
01-07-2016
Løst
En dansk-australier havde behov for en attest for sine forældres borgerlige vielse i Danmark, hvilket blev fremskaffet.
01-07-2016
Løst
Opsporing af flere familiemedlemmer, der var udvandret til Belgien og USA (1900-tallet).
01-07-2016
Løst
Hjælp til slægtsforskning og fødestedet for en farfader.
01-07-2016
Løst
Lokalisering af halvbroder født i 1950erne.
01-07-2016
Løst
Hjælp til slægtsforskning og aner 2-3 generationer længere tilbage end han havde. Desuden oprindelsen til slægtsnavnet "Dybré" og slægten Mieth.
01-07-2016
Løst
En biologisk mor til et adopteret barn skulle findes. Blev fundet i Sverige, hvortil hun var flyttet. Moderen ønskede ikke at snakke om sagen, men der blev etableret positiv kontakt til en række halvsøskende i Sverige.
01-07-2016
Løst
De biologiske forældre til et adopteret barn skulle findes. Begge familier blev fundet. Moderen ønskede ikke kontakt, men der blev etableret kontakt til faderens familie og dermed en række halvsøskende.
01-07-2016
Delvist løst
Der skulle findes en fader til et barn født i Hamborg af dansk mor under 1. verdenskrig. En fremskaffet fødselsattest fra Hamborg nævnte ikke faderen. Det blev dog fastslået, at faderen var i den tyske marine, sandsynligvis ubåds-matros.
01-07-2016
Løst
Gennem lokalisering af faderskabssag blev den biologiske fader til en person identificeret.
01-07-2016
Løst
Afdækning af en ukendt halvbroders liv i 1900-tallet og hvem hans far var. Lokalisering af faderskabssag.
01-05-2016
Løst
En amerikaner vidste intet om sin farfars familie og opvækst i Danmark. Farfaderens fødsel (af ugift mor) og biologiske familie blev fundet samt den familie, som farfaderen blev adopteret af i Assens.
01-05-2016
Løst
Følge anelinjen for slægten Acthon og afdækning af familierelation til godset Lykkesholm på Djursland.
01-05-2016
Løst
Påvisning af slægtskab til de gamle adelsslægter von Deden og Brønsforff i 1700-tallet.
01-04-2016
Delvist løst
Lokalisering af nærmere oplysninger om en skuespiller, der døde i 1961. Nekrologer fundet, men desværre ikke begravelsesstedet.
01-04-2016
Løst
En hollandsk pige søgte oplysninger om sin biologiske far i Danmark. Faderen blev fundet og kontakt etableret til denne.
01-04-2016
Løst
Afklaring af skæbnen af en biologisk far, der var svensk, samt identifikation af og kontakt til en halvsøster i Sverige. Familien ført sammen.
01-03-2016
Løst
Lokalisering af efterkommere til en fætter, der var "forsvundet".
01-03-2016
Løst
Herkomsten af en oldefar Jakob Klein, der viste sig at være født i Ungarn.
01-03-2016
Løst
Lokalisering af nærmere oplysninger om et familiemedlem, der døde i en ulykke i 1960erne.
01-03-2016
Løst
Udvidelse af anetavle tilbage til starten af 1700-tallet.
01-03-2016
Løst
Mysterium om tipoldemors liv og tilværelse.
01-03-2016
Løst
Anetavle for farmor tilbage til starten af 1800-tallet.
01-03-2016
Løst
Finde forældrene til Ane Marie Arentsdatter født i slutningen af 1700-tallet.
01-03-2016
Løst
Slægtstavle tilbage til starten af 1800-tallet, herunder diverse faderskabssager.
01-03-2016
Løst
Lokalisering af en fætters familie i USA.
01-02-2106
Løst
Lokalisering af aner i København og familienavnet Højdahl i 1800-tallet.
01-02-2016
Løst
Hvad var der blevet af to aner i København senere i deres liv, specielt manden. Det viste sig, at han var omkommet som sømand på en USA-damper i en storm på Atlanterhavet.
01-02-2016
Løst
Finde nulevende efterkommere til 3 personer i slægten.
01-02-2016
Løst
Identificering og slægtstræ for ane, der udvandrede til USA.
01-01-2016
Løst
Eftersøgning af nulevende familie til faderens søskende. Alle søskendebørn identificeret og fundet.
01-01-2016
Løst
Beskrivelse af to unge, gifte menneskers liv i København i starten af 1900-tallet, herunder diverse sygejournaler og indlæggelser. Også fotos blev fundet.
01-01-2016
Løst
Eftersøgning af to nulevende halvbrødre og deres familier.
01-01-2016
Løst
Bekræftelse af identiteten af en moder til et barn født på Rigshospitalet i 1928, gennem patientjournalen på Rigsarkivet.
01-01-2016
Delvist løst
Eftersøgning efter en fader til barn født på Den Kgl. Fødselsstiftelse i 1846 af ukendt far, samt barnets liv indtil konfirmationen. En person er identificeret, som meget sandsynlig er faderen.
01-01-2016
Løst
Anetavle for nulevende person tilbage til starten af 1700-tallet.
01-01-2016
Løst
Lokalisering og kontakt til familie i USA, som der ikke havde været kontakt til siden en bedstefar udvandrede til Philadelphia.
01-12-2015
Løst
Finde ud af, hvad der skete med en dansk familie udvandret til USA i 1915 og kontakt til nulevende efterkommere i familien.
01-12-2015
Løst
Fastlæggelse af en person og hendes forældre i København med fødsel, vielse, børn, død, adresser og beskæftigelse mv. gennem sidste halvdel af 1800-tallet og starten af 1900-tallet.
01-12-2015
Delvist løst
Identifikation og herkomst af en brændevinsbrænder i København i 2. halvdel af 1700-tallet. Via borgerskabsprotokoller blev hans herkomst fastlagt til Norge men navnet blev ikke entydigt knyttet til en familie i Norge.
01-11-2015
Løst
Kortlægning af morfaders liv og identifikation af mulige halvsøskende til moderen. 4 ud af 5 halvsøskende identificeret og kontakt til deres familie etableret.
01-11-2015
Løst
Anetavle i 5 generationer tilbage til ca. 1800 med hovedparten af anerne i Midjylland.
01-11-2015
Løst
Kortlægning af slægten Eppers tilbage til 1700-tallet i Tyskland samt udarbejde skitse til slægtstavle for den danske del af slægten.
01-10-2015
Løst
Forældrene til et barn født uden for ægteskab i 1932 skulle beskrives og deres videre liv og dødsfald klarlægges. Begges videre liv og dødsfald i København blev beskrevet.
01-10-2015
Løst
Afdækning af en farfars liv i USA efter emigration i 1895 til hans død i 1924. Mange oplysninger blev fundet, bl.a. gennem lokale aviser med omtale af ham, og hans sidste bopæl blev desuden lokaliseret.
01-10-2015
Delvist løst
Lokalisering af en mulig halvsøskende født uden for ægteskab i Odense. En række kandidater blev fundet og kvalificeret, men projektet sluttede her inden kontakt med disse.
01-10-2015
Løst
Oversættelse til engelsk af en række skifter fra 1700-tallet og 1800-tallet.
01-09-2015
Løst
Eftersøgning efter en potentiel halvsøster, der er nulevende. Samt afklaring af uoverensstemmende oplysninger i kirkebøgerne om hende.
01-09-2015
Delvist løst
Kortlægning af oprindelsen af navnet Conradi i en dansk familie tilbage til 1600-tallet.
01-09-2015
Løst
Eftersøgning efter en dansk emigrant til Canada og USA i 1921 og om han havde efterkommere i USA.
01-09-2015
Løst
Eftersøgning efter nulevende familie til den biologiske fader, der døde i 1993. Rekvirent havde selv ledt i 15 år.
01-09-2015
Løst
Aner fastlagt i 4 generationer
01-09-2015
Løst
Alle oplysninger søgtes efter den biologiske fader, herunder fødsel, forældre, død og eventuelle andre børn, som der ikke viste sig at være.
01-09-2015
Løst
Adopteret barn søgte efter viden om de biologiske forældre samt eventuelle søskende. Et større antal halvsøskende blev fundet og kontakt etableret.
01-09-2015
Løst
Et rygte i familien gik ud på, at en oldemor havde en ane, der var tater og kommet fra Italien. Aner kortlagt i 6 generationer, men ingen fra Italien fundet.
01-08-2015
Løst
Anetavle i 6 generationer udarbejdet.
01-08-2015
Løst
Eftersøgning efter biologisk farfar, der var "udlagt barnefader". Fundet og kontakt etableret til familien. Rekvirent havde selv ledt i 40 år.
01-08-2015
Løst
Anetavle i 6 generationer udarbejdet.
01-08-2015
Løst
Eftersøgning efter afdød biologisk far, undersøgelse af hans liv og kontakt til nulevende halvsøskende.
01-07-2015
Løst
Ukendt biologisk farfar blev fundet via faderskabssag, og hans liv kortlagt fra 1900 til hans tragiske død i 1964. Det blev fastslået, at der ikke var andre efterkommere.
01-06-2015
Løst
Adopteret barn søgte efter viden om de biologiske forældre samt eventuelle søskende. Nuværende familie blev afdækket.
01-06-2015
Løst
Fastlæggelse af en række aner i familien, Danmark og Sverige.
01-05-2015
Løst
Afdækning af rekvirentens mors liv
01-05-2015
Løst
Undersøgelse af rygtet om et tyskerbarn i familien. Kunne ikke bekræftes.
01-05-2015
Løst
Anetavle i 5 generationer udarbejdet.
01-05-2015
Løst
Ukendt far fundet, herunder faderskabssag og lokalisering af faderen og halvsøskende.
01-05-2015
Løst
Mors ukendte far identificeret gennem faderskabssag.
01-05-2015
Løst
Oversættelse til engelsk af en lang række kirkebogsindførsler til canadier
01-04-2015
Løst
Anetavle i 6 generationer udarbejdet.
01-04-2015
Løst
Aner til polsk roearbejder på Lolland fundet ved Krakow i Polen.
01-04-2015
Løst
Bevisførelse for en fundet ane var den korrekte.
01-04-2015
Løst
Eftersøgning af en dansk emigrant-familie i USA og beskrivelse af deres liv. Foto af dem fundet.
01-03-2015
Løst
Beskrivelse af familie i Horsens i 1800-tallet.
01-03-2015
Løst
Afdækning af amerikaners danske aner og efterslægt til disse i Danmark.
01-03-2015
Løst
Fotografier af et par danske steder og huse til en amerikaners anetavle.
01-03-2015
Løst
Eftersøgning af gammel klassekamerat fra Kolding. Hun blev fundet og kontakt etableret.
01-03-2015
Løst
Kortlægning af den danske familie og deres efterkommere til en dansk emigrant til USA fra 1880erne og frem til i dag.
01-02-2015
Løst
Verificering af nuværende adresse og placering af to lokationer, hvor slægten havde levet i 1800-tallet.
01-02-2015
Løst
Oversættelse af flere skifter til canadier.
01-01-2015
Løst
Efterprøvning af retten til at føre "von" i efternavnet ud fra familiens aner.
01-01-2015
Løst
Beskrivelse af 5 generationer danske aner for en emigrant til USA.
01-12-2014
Løst
Eftersøgning af en antaget biologisk fader ud fra navn og stilling. Familien identificeret og to halvbrødre fundet. DNA-testen var dog ikke positiv på slægtsskab.
01-12-2014
Løst
Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.
01-11-2014
Løst
Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.
01-11-2014
Løst
Beskrivelse af en piges liv, der emigrerede til USA i 1914.
01-09-2014
Løst
Anetavle i 5 generationer.
01-06-2014
Løst
Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.
01-05-2014
Løst
Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.
01-05-2014
Løst
Kortlægning af fars liv fra fødsel til død med bopæle undervejs, 1900-tallet.
01-05-2014
Løst
Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.
01-05-2014
Løst
Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.
01-04-2014
Løst
Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.
01-04-2014
Løst
Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.
01-04-2014
Løst
Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.
01-03-2014
Delvist løst
Fastlæggelse af identitet og oprindelse for 3 brødre i 1700-tallet.
01-03-2014
Løst
Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.
01-02-2014
Løst
Oversættelse til engelsk af dansk skifte.
01-10-2013
Løst
Eftersøgning af fætter og kusine, som der ikke havde været kontakt med tidligere.
01-10-2013
Løst
Udforskning af aner i Sverige og deres stamtræ.
01-10-2013
Løst
Beskrivelse af en farfar, der ikke var kendt af familien.
01-09-2013
Delvist løst
Eftersøgning af en ane på Bornholm i 1700-tallet.
01-09-2013
Løst
Fastlæggelse af identiteten af en ane i København i 1700-tallet.
01-08-2013
Løst
Fastslå identiteten af et dansk ægtepar, der emigrerede til USA i 1800-tallet.
01-08-2013
Løst
Finde nulevende efterkommere efter en oldemor, hvilket lykkedes.
01-08-2013
Delvist løst
Forsøg på at finde en biologisk søster, som moderen havde bortadopteret straks efter fødslen. Familien valgte dog at afslutte projektet, da man fortrød.
01-08-2013
Løst
For en amerikansk efterkommer af danske emigranter blev den danske familie kortlagt og nuværende familie i Danmark fastslået.
01-06-2013
Løst
Afdækning af samtlige medlemmer af en slægt i Danmark, også nulevende, der er i familie med en amerikaner.
01-06-2013
Løst
Fastslå identiteten af farfar og finde nulevende efterkommere efter ham. Der blev fundet i alt 12 personer, hvor de fleste stadig levede.
01-04-2013
Delvist løst
Forsøg på at finde fødslen af en person, der levede i København i midten af 1700-tallet. Muligvis fundet hans forældre i Fredericia, men der er ikke bevis herfor.
01-04-2013
Løst
Klarlægning af oprindelsen til et slægtsnavn samt udarbejdelse af to anetræer.
01-04-2013
Løst
En adopteret pige var udrejst til Australien og søgte sin familie i Danmark. To halvsøstre fundet, og kontakt blev etableret med positivt resultat.
01-03-2013
Løst
Kortlægning af oplysninger om far.
01-03-2013
Løst
Udarbejdelse af to anetavler (mors og fars side) med 6 generationer.
01-03-2013
Løst
Eftersøgning af biologisk søster, som blev fundet og kontakt etableret.