Her er nogle af mine udgivelser

Udgivelser af slægtsbøger

 • The Knot of King Gordius (co-authored with Peter Bundy), 2016
 • Slægten Roos fra Sønderjylland, privat udgivet, 2000
 • Slægten Jagd, privat udgivet, 1996
 • Fra Hvide til Hundevad, privat udgivet, 1993

Eksempler på lokalhistoriske og slægtsartikler

Kolding ca. 1580

 • Den historiske fortælling, Slægt & Data, Nr. 1, 2016
 • Et billede af en hest (om illustrationer), Slægt & Data, Nr. 3, 2015
 • Om et finde nulevende personer, Slægt & Data, Nr. 1, 2015
 • Da Peter fandt sin familie i Danmark, Slægt & Data, juni 2011
 • Erik Påske – en kongelig fra Kolding, Koldingbogen, 2010
 • Sydjydsk Amatørteater, Koldingbogen 2009
 • Jens Sørensen Hundevad (1577-1659) – hans liv og samtid, Koldingbogen 2008
 • Andreas og Jacobine – livsvilkår 1880-1950, Koldingbogen 2005 (del tre af trilogi)
 • En industriarbejderfamilie i Tved, Koldingbogen 2002 (del to af trilogi)
 • Historien om en lille gård i Dalby, Koldingbogen, 1999 (del et af trilogi)

Anmeldelser af bogen "Slægten Roos fra Sønderjylland"

Hans H. Worsøe har anmeldt bogen i det ansete slægtshistoriske tidsskrift ”Personalhistorisk Tidsskrift” (2001, nr. 1):

"Forfatteren til denne store slægtsbog, Per Andersen, har tidligere udgivet slægtsbøgerne Fra Hvide til Hundevad (1993) og Slægten Jagd (1996) samt forskellige andre publikationer. Tilknytningen til den sønderjyske slægt Roos går gennem farmoderen Inger Elisabeth Roos, der døde i  1966, da forfatteren var 10 år gammel. I sit arbejde har han valgt at tage udgangspunkt i navnet Roos, men samtidig begrænse sig til Roos-slægten fra Roskæmmergård i Vandling, Starup sogn ved Haderslev. … Selvom medlemmer af andre slægter Roos ikke er medtaget, vil man finde oplysninger om de fleste med navnet Roos, hvilket giver det usædvanlige udvælgelsesprincip en nytteværdi, som kan forsvare valget. Det er derfor også vigtigt, at bogen er forsynet med et omfattende register…

Bogen indeholder flere redegørelser, som gør den mere interessant end så mange andre, således for eksempel en oversigt over fornavnenes hyppighed og et appendiks med en række kontrakter, ligesom bogen er forsynet med historisk indledning og ordliste. Læseværdige er også de 5 afsnit, der er betegnet ”Dage i Roos-slægtens historie”, men her må man gøre sig klart, at disse afsnit indeholder en blanding af fiktion og facts, idet forfatteren digter situationer over de foreliggende kendsgerninger… Det vigtigste er dog, at der udtrykkeligt er gjort opmærksom på, hvad der er fiktion, og hvad der er facts.

Bogen er præget af forfatterens praktiske sans. Han har selv foretaget layout, der er anvendt WordPerfect software, billederne står fint, bogen er som nævnt let af orientere sig i, indtrykket er helt igennem sobert og solidt, og hvert afsnit er forsynet med oversigt over kilderne. Såvel de gængse arkivalske kilder er udnyttet som de kilder, der har befundet sig i privateje og personarkiver, som professor Carl Roos’s papirer på Det kongelige Bibliotek. Også behandlingen af denne noget kontroversielle person forekommer afbalanceret. Som den første samlede behandling af slægten Roos, udfylder den på udmærket vis et tomrum i den almindelige danske og den specielle, sønderjyske slægtslitteratur”.

En anden ameldelse fra Sønderjysk Månedsskrift, juni 2001 (side 178):

"Den historiske disciplin, der interesserer den største gruppe danskere, er uden tvivl slægtsforskning. Mange bruger år på at udrede deres families historie, udarbejde anetavler og grave dybt i kilderne for at forsøge at finde frem til så mange oplysninger om de enkelte personer som muligt. For langt de fleste standser arbejdet her, men der er da heldigvis også mange, der på forskellig vis forsøger at gøre deres forskning tilgængelig for andre. Per Andersen har ladet sine resultater trykke i en fornem bog.…

Første del af bogen er viet til de første generationer af slægten, mens anden del består af en mere traditionel slægtshistorisk gennemgang af slægtens medlemmer til i dag. Det hele er meget overskueligt stillet op, hvilket ikke altid er tilfældet med slægtshistorisk litteratur, og for sønderjyder med interesse for egnen omkring Haderslev vil der være en del at hente."