Projekter

01-03-2017

01-03-2017

01-03-2017

01-03-2017

01-02-2017

01-02-2017

01-02-2017

01-02-2017

01-02-2017

01-01-2017

01-01-2017

01-01-2017

01-01-2017

01-01-2017

01-12-2016

01-12-2016

01-12-2016

01-12-2016

01-12-2016

01-12-2016

01-12-2016

01-12-2016

01-11-2016

01-11-2016

01-11-2016

01-10-2016

01-10-2016

01-10-2016

01-10-2016

01-10-2016

01-10-2016

01-10-2016

01-09-2016

01-09-2016

01-09-2016

01-09-2016

01-09-2016

01-09-2016

01-09-2016

01-08-2016

01-08-2016

01-08-2016

01-08-2016

01-08-2016

01-08-2016

01-08-2016

01-08-2016

01-08-2016

01-08-2016

01-07-2016

01-07-2016

01-07-2016

01-07-2016

01-07-2016

01-07-2016

01-07-2016

01-07-2016

01-07-2016

01-07-2016

01-07-2016

01-07-2016

01-07-2016

01-07-2016

01-07-2016

01-05-2016

01-05-2016

01-05-2016

01-04-2016

01-04-2016

01-04-2016

01-03-2016

01-03-2016

01-03-2016

01-03-2016

01-03-2016

01-03-2016

01-03-2016

01-03-2016

01-03-2016

01-02-2106

01-02-2016

01-02-2016

01-02-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-12-2015

01-12-2015

01-12-2015

01-11-2015

01-11-2015

01-11-2015

01-10-2015

01-10-2015

01-10-2015

01-10-2015

01-09-2015

01-09-2015

01-09-2015

01-09-2015

01-09-2015

01-09-2015

01-09-2015

01-09-2015

01-08-2015

01-08-2015

01-08-2015

01-08-2015

01-07-2015

01-06-2015

01-06-2015

01-05-2015

01-05-2015

01-05-2015

01-05-2015

01-05-2015

01-05-2015

01-04-2015

01-04-2015

01-04-2015

01-04-2015

01-03-2015

01-03-2015

01-03-2015

01-03-2015

01-03-2015

01-02-2015

01-02-2015

01-01-2015

01-01-2015

01-12-2014

01-12-2014

01-11-2014

01-11-2014

01-09-2014

01-06-2014

01-05-2014

01-05-2014

01-05-2014

01-05-2014

01-04-2014

01-04-2014

01-04-2014

01-03-2014

01-03-2014

01-02-2014

01-10-2013

01-10-2013

01-10-2013

01-09-2013

01-09-2013

01-08-2013

01-08-2013

01-08-2013

01-08-2013

01-06-2013

01-06-2013

01-04-2013

01-04-2013

01-04-2013

01-03-2013

01-03-2013

01-03-2013

Løst

I en arvesag skulle familie til en person i Sverige lokaliseres.

Løst

Kortlægning af alle arvinger i 2. og 3. led til en barnløs dansker, der døde for nylig i Schweiz.

Løst

Beskrivelse af den danske familie i 1800-tallet til en person udvandret til Australien. Planlægning af rundtur i Danmark.

Ikke løst

Ud fra et navn skulle et barn angiveligt født i København findes, som senere udvandrede til Skotland og døde der. Det lykkedes ikke.

Løst

Der var viden om to halvsøskende og faderens identitet, og ud fra dette skulle disse halvsøskende findes. Det lykkedes og kontakt etableret til den ene.

Løst

Et familie rygte om en ukendt halvsøster til en større søskendeflok skulle undersøges gennem faderskabssager, alimentationssager og andre kilder. Konklusionen var, at en sådan halvsøster nok ikke eksisterer.

Løst

I en arvesag skulle der findes en nulevende familie, der bor i Århus.

Løst

I en arvesag skulle der findes nuværende efterlevende efter et danske ægtepar i 1970erne.

Løst

Undersøgelse af nogle familie-rygter om hendes fars fødsel i Kiel og faderens ukendte far. Fødselsattest fra Kiel fundet, men det gav ingen svar. Til gengæld fundet en lang række oplysninger om faderens morfar, herunder patientjournaler.

Løst

Afklaring af, hvad der blev af et ægtepar og deres børn, der sidst ses i folketællingen 1880.

Løst

En kvinde fandt ud af, da hun var 58 år gammel, at hun var adopteret. Nu ønskede hun viden om sin mor og hendes familie - og kontakt til evt. familie, hvilket lykkedes.

Løst

En adopteret amerikaner, der var biologisk søn af en amerikansk kvinde og en dansk far på besøg i USA, skulle have fundet sin danske far og hans familie. Navn og ca. alder var udgangspunktet.

Løst

Afdækning af alle danske familiemedlemmer til et udvandret ægtepar i 1880erne. Det var et omfattende arbejde med omkring 15 sider med danske familiemedlemmer.

Løst

Lokalisering af en barndomsveninde ud fra navn og ca. alder. Et almindeligt navn, så det krævede ganske meget research i vejvisere, folketællinger og CPR.

Løst

Anatavle i 5 generation med hovedvægt på Midjylland.

Løst

For en amerikansk person skulle en dansk ane identificeret og beskrives ud fra kendskabet til hans navn.

Afbrudt

Søgning efter forsvunden kusine.

Løst

Lokalisering af familie til en navngiven person født i København i 1923.

Løst

Identifikation af en ane, om hvem vi vidste, at hun havde siddet inde i Odense Tugthus og at hun havde født sit barn der. Hendes id og fødsel blev fundet.

Løst

Anetavle og familiehistorie 5 generationer tilbage i tiden.

Løst

Aner og familieforhold tilbage i tiden i en række komplicerede familieforhold, blandt andet journaler fra forsorgen, anbringelsessager, faderskabssager, alimentationssager og fængselssager. Derudover lokalisering af nulevende familiemedlemmer.

Løst

Aner 4 generationer tilbage i tiden, herunder en forsvundet sømand og diverse faderskabssager.

Løst

Anbefalinger til, hvordan man kan finde den biologiske far til et barn født i slutningen af 2. verdenskrig som barn af dansk mor og engelsk soldat.

Løst

Afklaring af skæbnen for en tvillingsøster, der måske optrådte i kirkebogen ved en fødsel på Fødselsstiftelsen i København. Det viste sig dog, at der ikke var nogen tvillingesøster.

Løst

Afklaring af, hvad der skete i en familie i Århus i 1920erne og 1930erne, hvor den var i opløsning. Det viste sig, at faderen var involveret i flere kriminelle aktiviteter og blev dømt for disse.

Ikke løst

Lokalisering af en mulig halvsøskende, der skulle være født i Odense. Intet navn på moderen. Det lykkedes ikke ud fra faderens navn alene, og det var nu heller ikke sikkert, at der i det hele taget var en halvsøskende (rygter).

Løst

Undersøgelse af en faderskabssag for en adopteret mand, der vidste hans biologiske far var en engelsk soldat i 1946. Faderskabssag fundet og den engelske (nu afdøde) soldat identificeret. Hans datter, dvs. mandens halvsøster, i England identificeret og fundet.

Løst

Undersøgelser af, hvad der skete med en forældreløs dreng i 1800-tallet i København. Det viste sig, at han var fattiglem på Almindelig Hospital det meste af sin barndom.

Løst

En nordmand hvis oldefar kom fra Danmark ønskede lokalisering af sine danske familie efter oldefaderens søskende. De blev identificeret og de fleste fundet.

Løst

En dansk pige søgte sin biologiske far, da hendes mor var blevet gravid med en amerikansk soldat i Tyskland i 1960erne. Det lykkedes at finde den rigtige person i USA og kontakt er blevet etableret.

Løst

Anetavle for en amerikaners danske aner tilbage til 1600-tallet og 1700-tallet, samt illustrationer af slægten, slægtsgårde historier og lokalisering af fysiske adresser, hvor slægten havde boet med henblik på besøg i Danmark.

Løst

Der skulle udarbejdes dokumentation til en arvesag ved en amerikansk ret efter en afdød dansk-amerikaner. Der blev udført omfattende dokumentationsarbejde.

Løst

Identifikation af de danske aner til et ægtepar udvandret til USA og der ændrede deres navne ganske meget.

Løst

Rådgivning omkring lokalisering af kirkebøger for Slesvig.

Løst

Udarbejdelse af anetavle med 5 generationer aner tilbage i tiden - herunder diverse faderskabssager og "forsvundne" aner.

Løst

En adopteret mand ønskede at finde ud af, om hans biologiske mor har søskende og eventuelle søskendebørn. Alle søskendebørn blev fundet og kontakt etableret. Begge parter var meget glade for at få kontakt med hinanden.

Løst

Lokalisering af flere nulevende personer ud fra deres fødselsdata.

Delvist løst

Finde ud, hvad der blev af en grønlandsk tuberkulose-patient, der kom til Danmark fra Grønland i 1950erne. Det lykkedes at spore hende til Silkeborg Sanatorium i 1952, men her sluttede sporet efter hendes desværre.

Løst

Research af en amerikaners danske aner ud fra oplysninger om hendes bedsteforældre.

Løst

Lokalisering af en fødsel i 1800-tallet i kirkebogen.

Løst

Hjælp til en amerikaner med kilder til den gamle danske Hvide-slægt.

Delvist løst

Forsøg på at lokalisere en potentiel far til en kvinde, der havde meget få ledetråde, nemlig et efternavn og en mulig bopæl en kort overgang. Trods meget omfattende research lykkedes det desværre ikke.

Løst

Lokalisering for en far af hans biologiske datter, som der ikke havde været kontakt til i mange år. Hun levede ikke mere, men hendes familie og børn blev lokaliseret.

Løst

Afklaring af slægten Enna's herkomst og verificering af foreliggende oplysninger.

Løst

Bevis for dansk indfødsret for mand født i Danmark og døbt i Norge af dansk mor. Indenrigsministeriet skulle bruge moderens adresser fra fødsel til udrejsen til Norge.

Løst

I forbindelse med en arvesag efter et barnløst ægtepar skulle eventuelle søskendebørn og deres efterkommere lokaliseres. Alle arvinger blev identificeret.

Løst

Lokalisering af en halvsøster, der var blevet bortadopteret efter at moderen havde fået datteren med en tysk soldat. Da hun efterfølgende skulle giftes blev barnet bortadopteret. De to søskende er blevet genforenet og begge glade for det.

Løst

Verificering af, at slægten skulle være efterkommer efter den danske konge Christian den 9. Dette blev dokumenteret ikke at være tilfældet, men samtidig blev den pågældende anes liv dokumenteret og hvorfor dette rygte er opstået.

Løst

Lokalisering af en halvsøster, som blev afsløret på faderens dødsleje. Halvsøsteren født i 1954 blev fundet.

Løst

Identifikation af en udlagt barnefader fra starten af 1900-tallet med et almindeligt navn. Gennem søgninger i folketællinger mv. blev den korrekte person fundet.

Løst

Identifikation af nu afdød biologisk far, idet der dog ikke blev fundet nogen faderskabssag. Faderen blev i stedet identificeret ud fra familiens oplysninger om arbejde, bopæl m.v.

Løst

En piges halvbroder, som faderen havde fået inden ægteskab skulle findes ud fra vage oplysninger om navn og område som moderen til barnet boede i. Det lykkedes bl.a. via hjælp fra en Facebook-gruppe at finde frem til moderen og pigens halvbroder.

Løst

Lokalisering af halvsøskende til et adopteret barn. Der blev fundet 5 halvsøskende og der blev etableret kontakt til disse.

Løst

En faderskabssag skulle lokaliseres for at finde den biologiske far til en adopteret søn.

Løst

En dansk-australier havde behov for en attest for sine forældres borgerlige vielse i Danmark, hvilket blev fremskaffet.

Løst

Opsporing af flere familiemedlemmer, der var udvandret til Belgien og USA (1900-tallet).

Løst

Hjælp til slægtsforskning og fødestedet for en farfader.

Løst

Lokalisering af halvbroder født i 1950erne.

Løst

Hjælp til slægtsforskning og aner 2-3 generationer længere tilbage end han havde. Desuden oprindelsen til slægtsnavnet "Dybré" og slægten Mieth.

Løst

En biologisk mor til et adopteret barn skulle findes. Blev fundet i Sverige, hvortil hun var flyttet. Moderen ønskede ikke at snakke om sagen, men der blev etableret positiv kontakt til en række halvsøskende i Sverige.

Løst

De biologiske forældre til et adopteret barn skulle findes. Begge familier blev fundet. Moderen ønskede ikke kontakt, men der blev etableret kontakt til faderens familie og dermed en række halvsøskende.

Delvist løst

Der skulle findes en fader til et barn født i Hamborg af dansk mor under 1. verdenskrig. En fremskaffet fødselsattest fra Hamborg nævnte ikke faderen. Det blev dog fastslået, at faderen var i den tyske marine, sandsynligvis ubåds-matros.

Løst

Gennem lokalisering af faderskabssag blev den biologiske fader til en person identificeret.

Løst

Afdækning af en ukendt halvbroders liv i 1900-tallet og hvem hans far var. Lokalisering af faderskabssag.

Løst

En amerikaner vidste intet om sin farfars familie og opvækst i Danmark. Farfaderens fødsel (af ugift mor) og biologiske familie blev fundet samt den familie, som farfaderen blev adopteret af i Assens.

Løst

Følge anelinjen for slægten Acthon og afdækning af familierelation til godset Lykkesholm på Djursland.

Løst

Påvisning af slægtskab til de gamle adelsslægter von Deden og Brønsforff i 1700-tallet.

Delvist løst

Lokalisering af nærmere oplysninger om en skuespiller, der døde i 1961. Nekrologer fundet, men desværre ikke begravelsesstedet.

Løst

En hollandsk pige søgte oplysninger om sin biologiske far i Danmark. Faderen blev fundet og kontakt etableret til denne.

Løst

Afklaring af skæbnen af en biologisk far, der var svensk, samt identifikation af og kontakt til en halvsøster i Sverige. Familien ført sammen.

Løst

Lokalisering af efterkommere til en fætter, der var "forsvundet".

Løst

Herkomsten af en oldefar Jakob Klein, der viste sig at være født i Ungarn.

Løst

Lokalisering af nærmere oplysninger om et familiemedlem, der døde i en ulykke i 1960erne.

Løst

Udvidelse af anetavle tilbage til starten af 1700-tallet.

Løst

Mysterium om tipoldemors liv og tilværelse.

Løst

Anetavle for farmor tilbage til starten af 1800-tallet.

Løst

Finde forældrene til Ane Marie Arentsdatter født i slutningen af 1700-tallet.

Løst

Slægtstavle tilbage til starten af 1800-tallet, herunder diverse faderskabssager.

Løst

Lokalisering af en fætters familie i USA.

Løst

Lokalisering af aner i København og familienavnet Højdahl i 1800-tallet.

Løst

Hvad var der blevet af to aner i København senere i deres liv, specielt manden. Det viste sig, at han var omkommet som sømand på en USA-damper i en storm på Atlanterhavet.

Løst

Finde nulevende efterkommere til 3 personer i slægten.

Løst

Identificering og slægtstræ for ane, der udvandrede til USA.

Løst

Eftersøgning af nulevende familie til faderens søskende. Alle søskendebørn identificeret og fundet.

Løst

Beskrivelse af to unge, gifte menneskers liv i København i starten af 1900-tallet, herunder diverse sygejournaler og indlæggelser. Også fotos blev fundet.

Løst

Eftersøgning af to nulevende halvbrødre og deres familier.

Løst

Bekræftelse af identiteten af en moder til et barn født på Rigshospitalet i 1928, gennem patientjournalen på Rigsarkivet.

Delvist løst

Eftersøgning efter en fader til barn født på Den Kgl. Fødselsstiftelse i 1846 af ukendt far, samt barnets liv indtil konfirmationen. En person er identificeret, som meget sandsynlig er faderen.

Løst

Anetavle for nulevende person tilbage til starten af 1700-tallet.

Løst

Lokalisering og kontakt til familie i USA, som der ikke havde været kontakt til siden en bedstefar udvandrede til Philadelphia.

Løst

Finde ud af, hvad der skete med en dansk familie udvandret til USA i 1915 og kontakt til nulevende efterkommere i familien.

Løst

Fastlæggelse af en person og hendes forældre i København med fødsel, vielse, børn, død, adresser og beskæftigelse mv. gennem sidste halvdel af 1800-tallet og starten af 1900-tallet.

Delvist løst

Identifikation og herkomst af en brændevinsbrænder i København i 2. halvdel af 1700-tallet. Via borgerskabsprotokoller blev hans herkomst fastlagt til Norge men navnet blev ikke entydigt knyttet til en familie i Norge.

Løst

Kortlægning af morfaders liv og identifikation af mulige halvsøskende til moderen. 4 ud af 5 halvsøskende identificeret og kontakt til deres familie etableret.

Løst

Anetavle i 5 generationer tilbage til ca. 1800 med hovedparten af anerne i Midjylland.

Løst

Kortlægning af slægten Eppers tilbage til 1700-tallet i Tyskland samt udarbejde skitse til slægtstavle for den danske del af slægten.

Løst

Forældrene til et barn født uden for ægteskab i 1932 skulle beskrives og deres videre liv og dødsfald klarlægges. Begges videre liv og dødsfald i København blev beskrevet.

Løst

Afdækning af en farfars liv i USA efter emigration i 1895 til hans død i 1924. Mange oplysninger blev fundet, bl.a. gennem lokale aviser med omtale af ham, og hans sidste bopæl blev desuden lokaliseret.

Delvist løst

Lokalisering af en mulig halvsøskende født uden for ægteskab i Odense. En række kandidater blev fundet og kvalificeret, men projektet sluttede her inden kontakt med disse.

Løst

Oversættelse til engelsk af en række skifter fra 1700-tallet og 1800-tallet.

Løst

Eftersøgning efter en potentiel halvsøster, der er nulevende. Samt afklaring af uoverensstemmende oplysninger i kirkebøgerne om hende.

Delvist løst

Kortlægning af oprindelsen af navnet Conradi i en dansk familie tilbage til 1600-tallet.

Løst

Eftersøgning efter en dansk emigrant til Canada og USA i 1921 og om han havde efterkommere i USA.

Løst

Eftersøgning efter nulevende familie til den biologiske fader, der døde i 1993. Rekvirent havde selv ledt i 15 år.

Løst

Aner fastlagt i 4 generationer

Løst

Alle oplysninger søgtes efter den biologiske fader, herunder fødsel, forældre, død og eventuelle andre børn, som der ikke viste sig at være.

Løst

Adopteret barn søgte efter viden om de biologiske forældre samt eventuelle søskende. Et større antal halvsøskende blev fundet og kontakt etableret.

Løst

Et rygte i familien gik ud på, at en oldemor havde en ane, der var tater og kommet fra Italien. Aner kortlagt i 6 generationer, men ingen fra Italien fundet.

Løst

Anetavle i 6 generationer udarbejdet.

Løst

Eftersøgning efter biologisk farfar, der var "udlagt barnefader". Fundet og kontakt etableret til familien. Rekvirent havde selv ledt i 40 år.

Løst

Anetavle i 6 generationer udarbejdet.

Løst

Eftersøgning efter afdød biologisk far, undersøgelse af hans liv og kontakt til nulevende halvsøskende.

Løst

Ukendt biologisk farfar blev fundet via faderskabssag, og hans liv kortlagt fra 1900 til hans tragiske død i 1964. Det blev fastslået, at der ikke var andre efterkommere.

Løst

Adopteret barn søgte efter viden om de biologiske forældre samt eventuelle søskende. Nuværende familie blev afdækket.

Løst

Fastlæggelse af en række aner i familien, Danmark og Sverige.

Løst

Afdækning af rekvirentens mors liv

Løst

Undersøgelse af rygtet om et tyskerbarn i familien. Kunne ikke bekræftes.

Løst

Anetavle i 5 generationer udarbejdet.

Løst

Ukendt far fundet, herunder faderskabssag og lokalisering af faderen og halvsøskende.

Løst

Mors ukendte far identificeret gennem faderskabssag.

Løst

Oversættelse til engelsk af en lang række kirkebogsindførsler til canadier

Løst

Anetavle i 6 generationer udarbejdet.

Løst

Aner til polsk roearbejder på Lolland fundet ved Krakow i Polen.

Løst

Bevisførelse for en fundet ane var den korrekte.

Løst

Eftersøgning af en dansk emigrant-familie i USA og beskrivelse af deres liv. Foto af dem fundet.

Løst

Beskrivelse af familie i Horsens i 1800-tallet.

Løst

Afdækning af amerikaners danske aner og efterslægt til disse i Danmark.

Løst

Fotografier af et par danske steder og huse til en amerikaners anetavle.

Løst

Eftersøgning af gammel klassekamerat fra Kolding. Hun blev fundet og kontakt etableret.

Løst

Kortlægning af den danske familie og deres efterkommere til en dansk emigrant til USA fra 1880erne og frem til i dag.

Løst

Verificering af nuværende adresse og placering af to lokationer, hvor slægten havde levet i 1800-tallet.

Løst

Oversættelse af flere skifter til canadier.

Løst

Efterprøvning af retten til at føre "von" i efternavnet ud fra familiens aner.

Løst

Beskrivelse af 5 generationer danske aner for en emigrant til USA.

Løst

Eftersøgning af en antaget biologisk fader ud fra navn og stilling. Familien identificeret og to halvbrødre fundet. DNA-testen var dog ikke positiv på slægtsskab.

Løst

Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.

Løst

Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.

Løst

Beskrivelse af en piges liv, der emigrerede til USA i 1914.

Løst

Anetavle i 5 generationer.

Løst

Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.

Løst

Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.

Løst

Kortlægning af fars liv fra fødsel til død med bopæle undervejs, 1900-tallet.

Løst

Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.

Løst

Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.

Løst

Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.

Løst

Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.

Løst

Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.

Delvist løst

Fastlæggelse af identitet og oprindelse for 3 brødre i 1700-tallet.

Løst

Beskrivelse af 5 generationer af familien i Danmark til en efterkommer af en amerikansk emigrant i USA.

Løst

Oversættelse til engelsk af dansk skifte.

Løst

Eftersøgning af fætter og kusine, som der ikke havde været kontakt med tidligere.

Løst

Udforskning af aner i Sverige og deres stamtræ.

Løst

Beskrivelse af en farfar, der ikke var kendt af familien.

Delvist løst

Eftersøgning af en ane på Bornholm i 1700-tallet.

Løst

Fastlæggelse af identiteten af en ane i København i 1700-tallet.

Løst

Fastslå identiteten af et dansk ægtepar, der emigrerede til USA i 1800-tallet.

Løst

Finde nulevende efterkommere efter en oldemor, hvilket lykkedes.

Delvist løst

Forsøg på at finde en biologisk søster, som moderen havde bortadopteret straks efter fødslen. Familien valgte dog at afslutte projektet, da man fortrød.

Løst

For en amerikansk efterkommer af danske emigranter blev den danske familie kortlagt og nuværende familie i Danmark fastslået.

Løst

Afdækning af samtlige medlemmer af en slægt i Danmark, også nulevende, der er i familie med en amerikaner.

Løst

Fastslå identiteten af farfar og finde nulevende efterkommere efter ham. Der blev fundet i alt 12 personer, hvor de fleste stadig levede.

Delvist løst

Forsøg på at finde fødslen af en person, der levede i København i midten af 1700-tallet. Muligvis fundet hans forældre i Fredericia, men der er ikke bevis herfor.

Løst

Klarlægning af oprindelsen til et slægtsnavn samt udarbejdelse af to anetræer.

Løst

En adopteret pige var udrejst til Australien og søgte sin familie i Danmark. To halvsøstre fundet, og kontakt blev etableret med positivt resultat.

Løst

Kortlægning af oplysninger om far.

Løst

Udarbejdelse af to anetavler (mors og fars side) med 6 generationer.

Løst

Eftersøgning af biologisk søster, som blev fundet og kontakt etableret.