Research af familie

Du kan få hjælp

Jeg hjælper såvel danskere som udlændinge med at finde deres familie eller finde svar på spørgsmål om slægten.

Familie-søgning: Gennem årene har jeg hjulpet adskillige med at finde deres familie. I nogle tilfælde har det drejet sig om adopterede, som gerne ville opspore deres biologiske familie. I andre tilfælde er kontakten mistet til et familiemedlem, som man gerne ville genfinde. Se eksempler under menu-punktet "Familie-søgning".

Familiens mysterier: I mange familier findes der spændende historier om slægtens historie - nogle mere farverige end andre. Jeg hjælper med at finde ud af, om der er hold i disse historier. Se eksempler under menu-punktet "Familiens mysterier". 

Slægtstavle: At udarbejde sit stamtræ over familiens aner eller efterslægt er en god hobby for mange. Og det er rigtig spændende, når man først kommer i gang. Jeg kan hjælpe både med at komme i gang og med at udarbejde din ane-tavle. Se eksempler under menu-punktet "Slægtstavle".

Kontakt

Telefon: 53 39 15 00